AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Personel ve Mali İşler Şubesi

Personel ve İdari İşler Şubesi’nin Görevleri:


-Başkanlık personelinin atama, izin, terfi, kadro işlemlerini yapmak,

-Başkanlığın gelen- giden evrak kayıtlarını tutmak, 

-Başkanlığımız personelinin maaşlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

-Başkanlığın Arşiv çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

-Başkanlığımızdan talep edilen çeşitli hususlarda Başkanlığımız görüş ve önerilerini hazırlamak,

-Bakanlığımız birimlerinden ve dış paydaş kurumlardan gelen duyuruları iletmek,

-Başkanlığın, görev konusuyla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.

-İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işlemler,

- ETİK Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütülmesi,

-CİMER ve Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Başkanlığımıza yöneltilen taleplerle ilgili

    koordinasyonu sağlamak,

-Alo 176 ile ilgili iş ve işlemleri yapılması,

-KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,


İletişim Bilgileri : 

Metin AYDEMİR
Şube Müdürü

Telefon : +90312 470 7974
e-posta: metin.aydemir@ktb.gov.tr