AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Personel ve Mali İşler Şubesi

Personel ve Mali İşler Şubesi’nin Görevleri:


-Başkanlık Bütçesini hazırlamak

-Başkanlığın harcamalarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,

-Başkanlığın Demirbaş ve diğer malzeme gereksinimlerini tespit etmek, satın almak, makine ve teçhizatlarına bakım ve onarımlarını yaptırmak,

-Başkanlığın demirbaş kayıtlarını tutmak ve ayniyat işlemlerini yürütmek,

-Başkanlık personelinin atama, izin, terfi, kadro işlemlerini yapmak,

-Başkanlığın gelen- giden evrak kayıtlarını tutmak,

-Başkanlığın haberleşme hizmetlerini düzenlemek ve sağlıklı bir şekilde yürütmek,

-Başkanlığımızın üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların aidatlarının ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

-Başkanlığımız personelinin maaşlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

-Temsil-ağırlama kapsamında yapılan harcamaların ödemesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

-Başkanlığın Arşiv çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

-Kamu Millerinin kullanımıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek

-Başkanlığın, görev konusuyla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.


İletişim Bilgileri:

Şube Müdürü :  Hakan AVCI

Telefon:+90 312 470 79 44

E-Posta:hakan.avci@ktb.gov.tr