AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi

 

Amacı; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak olan ve 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi (AK), 1949 yılında kurulmuştur. Ülkemiz, söz konusu kuruluşta aynı yıl kurucu üye olarak yer almıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 2011 yılında kurulan ve çalışmaları 2014 yılından beri Başkanlığımızca takip edilen Kültür, Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesi’nin amacı ise üye ülkelerin kültür, miras ve peyzaj alanlarında yürüttüğü politikaların ve örnek uygulamaların paylaşılması, geliştirilmesi ve kültür sözleşmeleri ve diğer ilgili sözleşmelerin takibinin yapılmasıdır.

Avrupa Konseyi’ne kısmi anlaşmayla bağlı bulunan uluslararası kuruluşlar arasında Euroimages ve Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi bulunmaktadır.