AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ)

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ)

            BMDTÖ, uluslararası seyahat ve turizm alanında en önde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) uzman kuruluşudur. 1946 yılında, “Uluslararası Resmi Seyahat Kuruluşları Birliği” adı altında bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş; 1970 yılında adını “Dünya Turizm Örgütü” olarak değiştirmiş ve 2003 yılında Birleşmiş Milletler uzman kuruluşu halini almıştır. Birleşmiş Milletlerin ilkeleri çerçevesinde görev yapan Örgütün amacı, uluslararası anlayış, barış, refah ve evrensel değerler ile insan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda, özellikle üye ülkelerin ekonomik gelişimlerini destekler mahiyette dünya turizmine katkıda bulunmaktır. Örgüt, sorumlu, sürekli ve erişilebilir turizmin gelişimine destek verir; turizmin sosyo-ekonomik getirilerini artırmak amacıyla Küresel Turizm Etiği Kanunu’nun uygulanmasını teşvik eder. Ayrıca yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusunda Birleşmiş Milletler’in belirlediği Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için turizmi bir araç olarak geliştirmeyi taahhüt eder. BMDTÖ, turizm politikaları, istatistikleri ve konuyla ilgili bilgi üretimi konusunda küresel bir forum işlevi görmektedir. Örgüt, turizm vasıtasıyla “ekonomik büyüme sağlanmasını, iş imkânları yaratılmasını, doğal ve kültürel mirasın korunmasını, barışın temin edilmesini ve insan haklarına saygının artırılmasını” hedeflemektedir.

          Örgüt üyeleri Birleşmiş Milletler üyesi 159 ülke, 2 gözlemci ülke, ortak üye statüsünde 7 bölge (içişlerinde özerk, dışişlerinde bağlı yönetimler), afiliye üye statüsünde 500’den fazla kuruluş ve şirketten oluşmaktadır. Afiliye üyeler arasında, otel zincirleri, seyahat şirketleri, eğitim kurumları ve özel sektör kuruluşları yer almaktadır. BMDTÖ bünyesinde ülkemizden, aralarında Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) , Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de bulunduğu toplam 11 afiliye üye bulunmaktadır.

               Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılasında turizm sektörünün önemli katkısı olan ülkemiz, 1975 yılından beri Örgütün tam üyesidir. BMDTÖ çalışmalarına katılım ile dünya turizm gündemi, trendler, uluslararası işbirliği olanakları, turizm sektörü ile bağlantılı teknolojik gelişmeler, araştırmalar, istatistikler, projeler ve bilgi transferine ilişkin güncel bilgi sağlanmaktadır. Diğer taraftan, BMDTÖ, teknik bir örgüt olmasına karşın; çeşitli politikalarının, yol haritalarının belirlenmesi esnasında, “üye ülkelerin siyasi çıkarlarının da gündeme geldiği” bir platform olabilmektedir. Dolayısıyla, Örgüt toplantılarının takibi ile ülkemizin çıkarlarının korunması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, BMDTÖ etkinlikleri esnasında ülke heyetleri bir araya gelme fırsatı bulmakta, ülkemiz, diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkiler kurabilmekte ve işbirliği imkânı elde etmektedir. Ülkemiz, 2020-2023 dönemi için kuruluşun İcra Konseyi üyelerinden biridir.