AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)

 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) (Black Sea Economic Cooperation (BSEC) ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan bir Deklarasyon ile kurulmuştur. Şu anda, KEİ’nin Arnavutluk, Azerbaycan,  Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan,  Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya (2020 Kasım) olmak üzere 13 üyesi bulunmaktadır. KEİ Dönem Başkanlığı 1 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 6 aylığına ülkemiz tarafından devralınmıştır.

 Sekretaryası İstanbul’da bulunan KEİ'nin amacı; KEİ üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik işbirliğidir. Üye ülkeler arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin, uyumun geliştirilmesi istikrar ve barışın korunması, bölgedeki dostluğun ve iyi komşuluk ilişkilerinin teşvik edilmesi için örnek bir model olarak gündeme gelmiştir. 

 Kurucu üyeleri arasında olduğumuz KEİ bünyesinde kültür ve turizm çalışma gruplarının faaliyetlerine katkıda bulunmaya azami önem verilmektedir. Koordinatör ülke bir eylem planı hazırlayarak söz konusu alandaki işbirliğinin önceliklerini belirlemek, yürüyen projelerle ilgili katkı sunmak veya yeni projeler önermek ve koordinatörlüğü boyunca çalışma grubu toplantısı ve üst düzeyli toplantılar olmak üzere en az iki toplantı düzenlemek ve/veya Sekretarya çalışmalarına aktif katkı sağlamakla yükümlüdür.