AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar Listesi

ULUSLARARASI KURULUŞ VE ORGANİZASYONLAR1. ACD (AİD)

Asian Cooperation Dialogue

Asya İşbirliği Diyaloğu

2. BIE

Bureau International des Expositions

Uluslararası Sergiler Bürosu

3. BSEC (KEİ)

Organization of the Black Sea Economic Cooperation

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

4. CENL

The Conference of European National Librarians

Avrupa Milli Kütüphaneciler Konferansı

5. CoE

Council of Europe

Avrupa Konseyi

 

6. COMCEC (ISEDAK)

The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

7. CoMoCoSEE (GDAÜ)

Council of Ministers of Culture of South East Europe

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Bakanlar Konseyi

8. D-8

Developing Eight

Gelişmekte olan 8 ülke

9. ECO (EİT)

Economıc Cooperation Organization

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

10. EUREKA

European Audiovisual Observatory

Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi

 

11. EURIMAGES

Council of Europe Fund for the Co-Production, Distribution, Exhibition and Digitisation of European Cinematographic Works

Yaratıcı Sinematografik ve Görsel İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı Avrupa Destek Fonu

12. GDAÜ

Southeast European Cooperation Process (SEECP)

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci

 

13. ICCROM

International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property

Uluslararası Koruma ve Restorasyon Merkezi

14. ICOM

International Council of Museums

Uluslararası Müzeler Konseyi

15. ICOMOS

International Council of Monuments and Sites

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi

16. IFLA

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu

International Federation of Library Associations and Institutions

17. IICAS

International Institute of Central Asia Studies
Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü

18. ISBN

International Standard Book Number

Uluslararası Standard Kitap Numarası

19. ISMN

International Standard Music Number

Uluslararası Standard Müzik Numarası

20. ISSN

International Standard Serial Number

Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası

21. KEİ

Southeast European Cooperation Process (SEECP)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

 

22. MIKTA Oluşumu

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya

 

23. OECD

Organisation for Economic Co-Operation and Development

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

24. OIC (IIT)

Organization of Islamic Cooperation

İslami İşbirliği Teşkilatı

25. TÜRK KONSEYİ ( TDİK)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

The Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council)

26. TÜRKSOY

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

International Organization Of Turkic Culture

27. UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu

28. UNWTO (BMDTÖ)

United Nations World Tourism Organisation

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü

29. WIPO

World Intellectual Property Organisation

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü,

30. WTTC

World Travel and Tourism Council

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi