AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kıtalar Arası Ekonomik İşbirliği - MIKTA

Kıtalar Arası Ekonomik İşbirliği -  MIKTA

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayri resmi bir istişare ve eşgüdüm platformu kurulmasına yönelik olarak hayata geçirilen “MIKTA” girişiminin ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı 68. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında, 25 Eylül 2013 tarihinde, New York’ta yapılmıştır. MIKTA, üye ülkelerce G-20 ve diğer önde gelen uluslararası örgüt ve zeminlerde daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunulmasını, sözkonusu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve işbirliğin ilerletilebileceği somut alanların tespit edilerek bunlar üzerinde çalışılmasını hedeflemektedir.

MIKTA platformuna dahil beş ülkenin tümü G-20 üyesi olup, demokratik ve çoğulcu sisteme sahip açık ekonomilerdir. Bölgelerinde etkin birer aktör olan beş ülke, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmakta, uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer yapıcı yaklaşımlar izlemektedir. MIKTA ülkeleri BM ve DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcilikleri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde, Büyükelçiler/Daimi Temsilciler/Daimi Temsilci Yardımcıları düzeyinde çalışma toplantıları düzenlemekte, küresel meselelere ilişkin pek çok konuda ortak açıklamalar yayımlamaktadır.

Ülkemiz 1 Ocak 2017 tarihinde, MIKTA Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle üstlenmiştir. MIKTA Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı 22 Eylül 2017 tarihinde, ülkemizin başkanlığında, BM 72. Genel Kurulu kapsamında New York’ta yapılmıştır.

MIKTA ülkeleri;

  • Ticari ve Ekonomik İşbirliği
  • Enerji
  • İyi Yönetişim ve Demokrasi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Cinsiyet Eşitliği
  • Barışı Koruma Operasyonları
  • Terörizmle Mücadele ve Güvenlik

konularını MIKTA’nın yedi temel önceliği olarak belirlemiştir.