AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı