AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

STRATEJİK PLAN 2015-2019_v.3.pdf