AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Başkanlığımızca Yürütülmekte Olan Projeler

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı - Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü bünyesinde kültür ve turizm alanında aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

-Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi

Proje, IPA–3 Bölgesel Kalkınma Bileşeni altındaki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) altında yürütülmektedir. Proje ile Erzurum, Erzincan ve Kars illerinde Bakanlığımız önderliğinde valilikler, belediyeler, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birliklerinin katılımıyla; kış turizminin geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, pazarlama tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, turist sayısının artırılması ve dolayısıyla bölgede istihdam yaratılması ve ekonominin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje faaliyetlerinin 2015 yılı içerisinde başlaması ve 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

-EDEN - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN), 2007 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir girişimdir. Avrupa Komisyonu, EDEN (European Destinations of Excellence) projesi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi ve henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda cazibesini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; Avrupa Komisyonu tarafından her sene farklı bir tema doğrultusunda, programa dahil ülkeler bünyesinde destinasyon seçim yarışmaları düzenlenmekte, henüz turizme kazandırılamamış ancak gelişim gösterme potansiyeli olan destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim havuzuna dahil edilmektedir. Belirlenen destinasyonlara yönelik sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, ağ oluşturma yoluyla deneyim aktarılması, tanıtım materyalleri hazırlatılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi çalışmalar yürütülmektedir.

2008 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından katılım sağlanan proje kapsamında, yıllar içerisinde 27 Avrupa ülkesi destinasyonlarının yanı sıra ülkemizden 6 ulusal ve 21 finalist destinasyon çalışmalara dahil edilmiştir. EDEN Projesi kapsamında yıllara göre seçilen destinasyonlar ve yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

- 2015, Turizm ve Yerel Gastronomi teması ile Gaziantep İli,

- 2014, EDEN Markası Farkındalık Artırma ve Tanıtım Faaliyetleri

- 2013, Erişilebilir Turizm teması ile Sakarya İli Taraklı İlçesi

- 2012, EDEN Ağı Güçlendirme Faaliyetleri

- 2011, İyileştirilmiş Fiziksel Mekânlar teması ile Ankara Altındağ- Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu

- 2010, Suya Bağlı Turizm teması ile Bitlis- Nemrut Krater Gölü

- 2009, Turizm ve Korunan Alanlar teması ile Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

- 2008, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm teması ile Edirne - Tarihi Kırkpınar Etkinlikleri 

EDEN projesi ile ilgili detaylı bilgilere http://eden.kulturturizm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

- IPA I Ortak Kültür Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Projesi (Faz I ve II)

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA I) Kurumsal Kapasite Geliştirme başlığına yönelik 2011 Yılı Mali Programlamasına Bakanlığımız tarafından, Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye - AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Projesi - Sinop Modeli isimli proje sunulmuştur.

Sinop ilinde gerçekleştirilen projede:

I. Aşama:  Sinop Tarihi Cezaevi ve Çevresi Alan Yönetim Planının Hazırlanması,  Kültürel Miras - Tasarım Eğitimleri ve Konferanslar (2011-2017)

II. Aşama: Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu ve kültür - sanat hibe programı (2017-2023) yer almaktadır.

-IPA I - AB-Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi (2014-2020) :

AB Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığımız tarafından Gaziantep ilinde yürütülen Proje kapsamında, Gaziantep’te Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kurulması, Türkiye ve AB sivil toplum temsilcileri arasında diyalogun ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.