AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


G-20


G20

"G20, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile önemi ve ağırlığı artmakta olan yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla kurulmuş bir uluslararası platformdur. G20, Dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ini, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir.

G20 üyeleri; Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği’dir. Üye 19 ülke ve AB’nin yanı sıra, başka ülkeler de G20 Dönem Başkanı ülke tarafından toplantılara gözlemci olarak davet edilebilmektedir. İspanya, G20 üyesi olmamasına rağmen, G20 Zirveleri ile diğer toplantılara “daimî konuk üye” statüsünde iştirak etmektedir.

G20 çalışmalarının sürekliliği göz önünde bulundurularak hazırlanan G20 gündemi, Dönem Daşkanı ülke önceliğinde Troyka (Bir önceki yılın dönem başkanı, mevcut başkan ve bir sonraki yılın dönem başkanı) ile iş birliği içerisinde belirlenmektedir.

G20’de ele alınan konular arasında kültür ve turizm de yer almaktadır ve bu konularda yürütülen faaliyetler Bakanlığımızca takip edilmektedir. Bu kapsamda, G20 Kültür ve Turizm Çalışma Gruplarınca yürütülen faaliyetlere Başkanlığımızca katılım sağlanmaktadır.https://www.g20.org/en/