AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bütçe ve Mali İşler Şubesi

-Başkanlık Bütçesinin hazırlanması,

-Başkanlığımızın üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların aidat ve katkı paylarının ödenmesi,

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar

    Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ödenek aktarımların gerçekleştirilmesi,

-Başkanlık personelinin ve görevlendirilen kişilerin yurt içi yurt dışı harcırahları ile ilgili tahakkuk

    işlemlerinin yapılması,

- Temsil-ağırlama kapsamında yapılan harcamaların ödemesi ile ilgili iş ve işlemleri yapılması,

-Başkanlığın Demirbaş ve diğer malzeme gereksinimlerini tespit etmek, satın almak, makine ve  

   Teçhizatlarına bakım ve onarımlarını yaptırılması,

-Başkanlığın demirbaş kayıtlarını tutmak ve ayniyat işlemlerinin yürütülmesi,


İletişim Bilgileri:

Şube Müdürü :Hakan AVCI

Telefon      : 0312 470 79 44

E-Posta: hakan.avci@ktb.gov.tr